Το Αισθητικό δάσος Καισαριανής βρίσκεται στη δυτική πλευρά του όρους Υμηττός, στην Αττική, και συνορεύει προς βορρά, ανατολικά και νότια με τις βραχώδεις πλαγιές του Υμηττού και στα δυτικά με την Πανεπιστημιούπολη Αθηνών και τους δήμους Καισαριανής και Βύρωνα. Η συνολική έκταση του δάσους είναι 4.460 στρέμματα. Η μεγάλη αναδασωτική προσπάθεια της Φιλοδασικής σε συνδυασμό με την αναστήλωση της Μονής Καισαριανής, είχε ως σκοπό τη δημιουργία ενός αρμονικού συνόλου φύσης και πολιτισμού και ταυτόχρονα την προστασία των εδαφών και της αυτοφυούς βλάστησης της περιοχής, την αισθητική βελτίωση του περιβάλλοντος και την προσφορά ενός χώρου για την αναψυχή των κατοίκων της πρωτεύουσας. Ολόκληρη η έκταση που αναδάσωσε με επιτυχία η Φιλοδασική, με το ΠΔ 91/74 κηρύχθηκε "αισθητικό δάσος". Το Αισθητικό δάσος Καισαριανής απλώνεται από την άκρη της πόλης μέχρι τις βραχώδεις πλαγιές του Υμηττού στα 760 μέτρα υψόμετρο. Στην περιοχή κυριαρχούν οι μέτριες και οι ισχυρές κλίσεις (30% - 65%), και το ανάγλυφο είναι έντονο και κατακερματισμένο με πολλές λοφώδεις εξάρσεις. Το δάσος διασχίζουν τα ρεύματα του Ηριδανού και του Κουταλά με διεύθυνση από την ανατολή προς τη δύση με ελάχιστη έως μηδενική παροχή. Οι αναδασωτικές επεμβάσεις στο σύνολο του Αισθητικού Δάσους είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μωσαικού βλάστησης όπου κυριαρχεί το πεύκο (τραχεία πεύκη) σε αμιγείς συστάδες ή σε ανάμειξη με κυπαρίσσι και με πλατύφυλλα είδη όπως κουτσουπιά, χαρουπιά και χνοώδη δρυ. Στις βραχώδεις περιοχές υπάρχει το πεύκο μαζί με πουρνάρι και αγριελιά. Το μωσαικό συμπληρώνουν ενότητες με ιδιαίτερη φυσιογνωμία (σε περιορισμένη έκταση) όπως ο "ιστορικός ελαιώνας", ο διπλανός του κυπαρισσώνας, οι ευκάλυπτοι κυρίως στα νότια του νεκροταφείου Καισαριανής, η παραρεμμάτια βλάστηση κ.α.


Είδη χλωρίδας

Είδη φυτών που χρησιμοποιήθηκαν στις αναδασώσεις είναι τα: Pinus brutia Ten., Pinus halepensis Mill., Pinus pinea L., Cupressus sempervirens var. horizontalis L., Cupressus sempervirens var. pyramidalis L, Cercis siliquastrum L., Quercus pubescens Willd., Quercus ilex L., Ceratonia siliqua L.), Cupressus arizonica var. glabra, Quercus coccifera. Εκτός από τα παραπάνω έχουν χρησιμοποιηθεί σποραδικά και τα είδη: Quercus aegilops L., Acacia saligna, Eucalyptus globulus Labill., Parcinsonia sp., Schinus molle, Pyrus amygdaliformis και Platanus orientalis L. Σε ανοικτές θέσεις υπάρχουν μεσογειακά φρύγανα που περιλαμβάνουν τα είδη Sarcopoterium spinosum, Phlomis fruticosa, Thymbra capitata, Cistus salvifolius, Cistus creticus, Euphorbia acanthothamnos, Genista acanthoclada, Fumana thymifolia, Hypericum empetrifolium, Satureja thymbra, Calycotome vilosa, Anthyllis hermaniae, Globularia alypum, Thymelaea tartonraira, Balotta acetabulosa. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών: https://www.philodassiki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114:aesthetic-forest-today&catid=76:aesthetic-forest-today&Itemid=141&lang=elΠώς θα λάβετε μέρος;

Το Bioblitz που θα πραγματοποιηθεί στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής, είναι μέρος του Ευρωπαϊκού ALIEN CSI Bioblitz που βρίσκεται κάτω από την αιγίδα της δράσης Alien-CSI COST. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο 20 και 21 Μαΐου 2022. Σκοπός μας είναι η βελτίωση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα της περιοχής και των πιθανών κινδύνων από τα ξενικά εισβλητικά είδη φυτών. Ο μεγαλύτερος όμως στόχος είναι η συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ αλλά και πολιτών σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

marianou@biol.uoa.gr
ibazos@biol.uoa.gr

Project funded by:

COST Action CA17122: increasing understanding of alien species through citizen science. alien-csi.eu