Česká republika se nachází ve střední Evropě. Je to vnitrozemský stát s rozlohou 78 870 km². Na západě hraničí s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Administrativně se dělí na 14 samosprávných územních celků - krajů, jedním z krajů je i hlavní město Praha. Mírné podnebí v České republice je přechodné mezi oceánským a kontinentálním. Vzhledem k malé rozloze území jsou rozdíly mezi východem a západem a mezi severem a jihem malé. Charakter počasí a podnebí mnohem více ovlivňuje zejména nadmořská výška. Typickým znakem klimatu je pravidelné střídání čtyř ročních období. V České republice jsou 4 národní parky (Krkonošský národní park, Národní park Šumava, Národní park Podyjí a Národní park České Švýcarsko). Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Dále je v ČR 26 chráněných krajinných oblastí (CHKO), 110 národních přírodních rezervací, 125 národních přírodních památek a další stovky přírodních rezervací a přírodních památek.Druhy

Biologické invaze jsou jednou z nejdůležitějších součástí současných globálních změn a vážnou hrozbou pro zachování biodiverzity a fungování ekosystémů, včetně socio-ekonomických problémů, které s sebou nesou. Rychlá detekce potenciálně invazních druhů v regionu má velký význam, aby se zabránilo velkým zamořením a snížily se potenciální dopady. Cílem tohoto projektu je shromáždit informace o rozšíření skupiny nepůvodních druhů v České republice.


Seznam druhů

Jak se zúčastnit

Zapojit se do monitoringu (tzv. BioBlitz) invazních druhů v ČR můžete velmi snadno! Stačí Vám k tomu tři kroky:

1. Stáhněte si aplikaci iNaturalist (pro Android nebo iOS) do svého smartphonu nebo tabletu, případně se připojte ze svého počítate k webu iNaturalist.org, a vytvořte si účet.

2. Můžete se zapojit do projektu IAS Bioblitz - Czech Republic na iNaturalistu, abyste měli přehled o svých pozorováních i o pozorováních dalších účastníků.

3. Během víkendu od 20. do 22. května zaznamenejte všechna svá pozorování invazních druhů v České republice pomocí aplikace iNaturalist.

Projekt IAS Bioblitz - Czech Republic na iNaturalistu bude nicméně otevřen i po tomto víkendu, takže kdykoli najdete některý z těchto invazních druhů, budeme rádi, když jej zaznamenáte.

Podrobnější návod, jak používat iNaturalist pro projekt IAS Bioblitz - Czech Republic o invazních druzích v České republice 2022, poskytneme jako podpůrné pdf (v češtině).

Pokud z nějakého důvodu nechcete používat aplikaci iNaturalist, ale přesto byste se chtěli zapojit, můžete si nainstalovat aplikaci BioLog. Pro některé skupiny organismů jsou i speciální aplikace, pro raky je to aplikace Raci v ČR, pro ptáky (v našem případě husu nilskou) pak Avif.

Organizátoři

Hlavními organizátory jsou vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Zapojí se ovšem i odborníci na jednotivé skupiny organismů z různých výzkumných institucí. Na akci se bude podílet i Agentura ochrany přírody a krajiny a Národní muzeum.

Kontakt
Jiří Skuhrovec,
jirislavskuhrovec@gmail.com
Pavel Pipek,
pavel.pipek@ibot.cas.cz
Kateřina Štajerová,
katerina.stajerova@ibot.cas.cz

Project funded by:

COST Action CA17122: increasing understanding of alien species through citizen science. alien-csi.eu