De bioblitz vindt plaats in het natuurreservaat Westhoek. Deze duinen liggen bij De Panne, in het meest westelijke deel van de Belgische kust, grenzend aan Frankrijk. De Westhoek is een 350 ha groot reservaat eigendom van en beheerd door het Vlaamse Gewest (Agentschap voor Natuur en Bos, ANB). In 1957 werd de Westhoek één van de eerste nationale natuurreservaten van België. Het huidige landschap behoort tot de zogenaamde jonge duinen van De Panne, die in verschillende fasen zijn ontstaan door een samenspel van sedimentaanvoer, klimaat en menselijke invloed. In De Westhoek kunnen verschillende landschapseenheden worden onderscheiden: duinen met helmgras worden afgewisseld met duingraslanden, vochtige duinvalleien, duinstruwelen en duinbossen. Deze macromorfologische variatie zorgt voor een grote variatie aan milieuomstandigheden, die de basis vormt voor een grote biologische diversiteit. Naast Europese beschermde natuur, met soorten als de rugstreeppad en talrijke orchideeënsoorten, groeien hier veel exotische planten zoals mahonie, Amerikaanse vogelkers, struikaster en rimpelroos, die een ingrijpende invloed hebben op de biodiversiteit van de duinen.

Species

Hoe deel te nemen?

Op 21 mei zal in het Westhoekreservaat een bioblitz plaatsvinden. We doorkruisen in groep het gebied en gaan gezamenlijk op zoek naar planten (Let op: dit is geen gegidste wandeling, er wordt een actieve bijdrage van de bio-blitzers verwacht). Afspraak aan café Le Perroquet (Duinhoekstraat 174, De Panne). Tussen 9u en 10u wordt koffie aangeboden en wordt uitleg gegeven over de activiteit. Om 10u gaat de bioblitz van start. Op het einde van de dag wordt een hapje en een drankje voorzien. Lunch zelf mee te nemen. Deelname enkel mogelijk door in te schrijven (inschrijvingslink volgt). Kinderen welkom onder begeleiding van de ouders.

Inschrijven: https://www.vlaanderen.be/inbo/alien-csi-bioblitz/

Project funded by:

COST Action CA17122: increasing understanding of alien species through citizen science. alien-csi.eu